Оглас за пријавување на десет мали и средни претпријатија од повеќе градови и региони во земјата за утврдување на актуелната потрошувачка на енергија, едукација за пополнување на прашалник, со подгот

11.07.2016 16:00:42


Образец на пријава >>>
Оглас >>>