ЈАВЕН ПОВИК за кофинансирање на претпријатија за купување на опрема, инструменти, алат кои ќе се користат за обука, настава за стекнување занимања

07.05.2018 10:26:11


Јавен повик >>>
Барање за кофинансирање на претпријатија за купување на опрема, инструменти, алат кои ќе се користат за обука, настава за стекување на занимања >>>
Изјава од барателот за доделена државна помош >>>
Изјава >>>