Јавен повик за кофинансирање на проекти на занаетчиските комори за развој и промоција на занаетчиството во Република Македонија

07.02.2019 09:48:41


ЈАВЕН ПОВИК >>>
ОБРАЗЕЦ „БАРАЊЕ – ПЗК 2019“
ОБРАЗЕЦ „ПРОЕКТ– ПЗК 2019“
Образец „ИЗЈАВА-ПЗК 2019“