Одлука за поништување на Интерен оглас број 1/2019 за унапредување на 16 (шестнаесет) административни службеници во Министерство за економија

31.12.2019 09:48:48


Одлука >>>