Список на претпријатија од 2019 година со кои се склучени анекс договори за финансиска поддршка на инвестициони проекти врз основа на Законот за финансиска поддршка на инвестициите, за кои аплицитрале

09.01.2020 14:08:17


Список >>>