Слободен пристап до информации од јавен карактер

Министерство за економија

ул.”Јуриј Гагарин” бр.15, Скопје

(02) 3093-448

службено лице:

Сузана Прањиќ Талевска

e-mail: suzana.pranjic@economy.gov.mk

 

Управа за наменско производство

ул.„Михаил Цоков„ б.б. барака 7
(02) 3211-395
(02) 3227-521

службено лице:
Владо Стојанов
e-mail: vlado.stojanov@economy.gov.mk

Листа-слободен пристап до информации

ДОКУМЕНТИ

РЕГУЛАТИВА

ЈАВНИ КОНКУРСИ

ВЕСТИ