Државни советнции

Државен советник за евро-интеграции и меѓународна соработка

Билјана Д.Стојановска

маил: biljana.d.stojanovska@economy.gov.mk

 

 

Државен советник за туризам и угостителство

Шовкет Хазари

маил: sovket.hazari@economy.gov.mk