ИЗВЕСТУВАЊЕ за измена на Програмата во делот за надоместување на дел од трошоците за купени и вградени ПВЦ или алуминиумски прозорци во домаќинствата за 2017 година

22.08.2017 15:06:43


ИЗВЕСТУВАЊЕ >>>