СООПШТЕНИЕ - Рокот за пријавување за бесплатен одмор за работници со ниски приходи продолжен до 20 ноември

26.10.2017 17:20:34

Скопје, 26.10.2017

Министерството за економија денеска го продолжи рокот за аплицирање за владината мерка за бесплатен одмор за работници со ниски приходи до 20 ноември годинава, со цел да им овозможи на што повеќе граѓани кои ги исполнуваат условите да ги достават потребните документи предвидени со јавниот повик.

Досега над 650 граѓани изразиле интерес за користење на владината мерка, а според средствата што се обезбедени за оваа намена, во износ од 60 милиони денари, се проценува дека бесплатен одмор ќе може да користат 4.000 семејства, во вредност од по 15 илјади денари, во еден од 60-те категоризирани угостителски објекти за сместување во Република Македонија кои се пријавија во Министерството за економија.

Јавниот повик е објавен на 1 септември годинава, а право за добивање на имаат сите физички лица кои се вработени и нивните месечни примања во семејството не го надминуваат нето приходот од 22.000 денари.

За учество по Јавниот повик, работниците со ниски приходи – баратели, до Министерството за економија треба да достават:

·         Пополнет образец на барање (готов формулар кој може да се подигне во архивата на Министерството за економија или да се обезбеди преку интернет страната на министерството: www.economy.gov.mk);

·         Потврда од работодавецот за висината на исплатена нето  плата од последните три месеци и извод од банка за последните три месеци за подносителот на барањето како и на членовите на семејството (сопруг, сопруга и деца) кои заедно со него ќе го користат одморот;

·         Фотокопија од лична карта или патна исправа за него и членовите на семејството кои заедно со него ќе го користат одморот и

·         Изјава дека барателот лично или со членовите на семејството кои се наведени во барањето ќе го користат одморот (готов формулар). 

Притоа, едно лице може да поднесе само едно барање за пријавување на интерес за користење на средства за организиран одмор, а потврдата за користење на средства за организиран одмор се издава по принципот „прв дојден прв услужен“.

Барањето треба да се достави до архивата на Министерството за економија лично или преку пошта на адреса „Јуриј Гагарин“ бр. 15 Скопје, а Листата на баратели кои доставиле уредна и комплетна документација се објавува на веб страната на Министерството за економија најдоцна седум дена од денот на утврдувањето на листата.

Корисниците кои ќе ги достават потребните документи и ќе ги исполнат условите за користење на оваа мерка, ќе добијат потврда од Министерството за економија за користење средства за организиран одмор за работници со ниски приходи поточно ќе им биде издадена Потврда за користење на средства за организиран одмор за работници со ниски приходи во споменатата вредност.

Целта на овој проект е да им се овозможи на лицата со ниски приходи да искористат годишен одмор и во исто време да им се помогне на туристичките центри во зголемување на обемот на работа надвор од туристичка сезона.