ИЗВЕСТУВАЊЕ за полагање на стручен испит за добивање на Лиценца за изработка на геолошка документација, изведување и надзор на геолошки истражувања

23.11.2017 11:15:04