ОБРАЗЕЦ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ЗАПОЧНАТА, НО НЕ ЗАВРШЕНА ПОСТАПКА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО

23.11.2017 11:51:10


ОБРАЗЕЦ >>>