Список на кандидати на кои им е одобрено барањето за полагање на испит за овластен стечаен управник

02.11.2018 15:43:19

 

 

Испитот за овластен  стечаен  управник  ќе се одржи  на  12.11.2018 година, со почеток од 9,оо до 12,оо часот, просторија број 1 во Компјутерски центар - Систем за електронско Тестирање,  кој се наоѓа на Правниот факултет „Јустинијан Први“- Скопје (УКИМ)Список на кандидати >>>