Измена на јавен повик и тендерска документација за универзален снабдувач

13.11.2018 10:56:42

 

Ве известуваме дека во тек е јавниот повик за Доделување на договор за универзален снабдувач со електрична енергија. Измената на јавниот повик, како и тендерската документација може да ги погледнете  на следниот линк: 

https://e-nabavki.gov.mk/Auth/Index#/concession-announcements