ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА - Oрганизирање на меѓународна конференција за спа, бањски и винскиот туризам како и подршка на зимскиот туризам преку организирање на регионална конференција

12.02.2019 14:04:31


Договор >>>