ДОГОВОР ЗА ЈАВНА НАБАВКА - Сертифицирање на систем за управување со квалитет, согласно барањата на мегународниот стандард ISO 9001:2015 во Министерството за економија

12.02.2019 14:09:49


Договор >>>