С О О П Ш Т Е Н И Е ЗА ПРИЈАВУВАЊЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ПОЛАГАЊЕ НА СТРУЧЕН ИСПИТ ЗА ВРШЕЊЕ НА РАБОТИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ОЦЕНА НА ТЕХНИЧКАТА СОСТОЈБА НА ВОЗИЛОТО

08.05.2019 11:02:39


СООПШТЕНИЕ >>>
ПОДАТОЦИ ЗА СТРУЧЕН ИСПИТ >>>
П Р И Ј А В А >>>