Известување за одржување на јавна расправа >>>

13.12.2019 15:56:38

Најдоцна до 23.12. 2019 година до лицето за контакт Фаредин Адеми - емаил faredin.ademi@economy.gov.mk, може да ги доставите вашите коментари и забелешки по нацрт Стратегијата за развој на енергетиката до 2040 година и нацрт Извештајот Извештајот за стратешка оцена на Стратегијата.Известување >>>