ЗАКОН ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ

13.02.2020 11:03:05

 

Законот за енергетска ефикасност влегува во сила на 18.02.2020 година. ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ (*) >>>
ЗАКОН >>>