ИЗВЕСТУВАЊЕ за исцрпени средства по Jавниот повик за субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија

12.03.2020 11:16:53

 

Министерството за економија известува дека расположивите средства од Програмата за конкурентност иновации и претприемништво за 2020 за подмерка 1.1 - Финансиска поддршка за микро, мали и средни претпријатија за чија реализација беше објавен Јавен повик за субвенционирање на микро, мали и средни претпријатија на 07.02.2020 година, СЕ ИСЦРПЕНИ.