Пречистен текст на УРЕДБА СО ЗАКОНСКА СИЛА ЗА ПРИМЕНА НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВИЈА ЗА ВРЕМЕ НА ВОНРЕДНА СОСТОЈБА („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 103/20, 107/20 и 134/20)

27.05.2020 12:22:56


Пречистен текст на УРЕДБА >>>