Соопштение за оддржување на online Јавна расправа за Национален план за енергија и клима до 2030 година

16.07.2021 15:46:48

 

Соопштение за оддржување на online Јавна расправа  за Национален план за енергија и клима до 2030 година и на извештајот за стратегиска оцена на влијанието на животнатат средина на Националниот план за енергија и клима до 2030година која ќе се одржи на 22.07.2021 година.

за учество на јавната расправа можете да испратите барање на следниот email: valentina.stardelova@economy.gov.mk, најдоцна до 21.07.2021 годинаНАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ЕНЕРГИЈА И КЛИМА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА >>>
ИЗВЕШТАЈ ЗА СТРАТЕГИСКА ОЦЕНА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА НА НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ЕНЕРГИЈА И КЛИМА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА >>>