ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ОПФАТ НА ТУРИСТИЧКИ МЕСТА ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА ВРШЕЊЕ НА ТРГОВИЈА НА МАЛО ВО НЕДЕЛА, КАКО И НА ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ И ДРУГИ ПРАЗНИЦИ КОИ СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КАКО НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ

10.01.2022 14:02:07


ИЗВЕСТУВАЊЕ >>>