ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА УТВРДУВАЊЕ НАДОМЕСТ (два проценти) ЗА ВРШЕЊЕ НА ТРГОВИЈА НА МАЛО ВО НЕДЕЛА, КАКО И НА ДРЖАВНИ ПРАЗНИЦИ И ДРУГИ ПРАЗНИЦИ КОИ СЕ ОПРЕДЕЛЕНИ КАКО НЕРАБОТНИ ДЕНОВИ

12.01.2022 13:05:51


ИЗВЕСТУВАЊЕ >>>