Контакт

Министерство за економија
адреса: Јуриј Гагарин 15, 1000 Скопје
тел: +389 2 3085 347   

e-mail: info@economy.gov.mk

 

 

Офицер за заштита на лични податоци:

Бојана Јосифовска – соработник

е-маил: bojana.josifovska@economy.gov.mk 

Контакт тел. 02/3093-452

 


View Larger Map

 

ИМЕ И ПРЕЗИМЕ

ФУНКЦИЈА/ЗВАЊЕ

ТЕЛЕФОН

Александра Јањевска-Гиновска

Асистент на министерот

3093-408

Маја Јованоска

Асистент на заменик  министерот

3093-400 

Ленче Андриевска

Технички секретар на државниот секретар

3093-404 

Блерим Златку

Државен советник за индустриска политикаконкурентност, општествена одговорност и внатрешен пазар

3093-488

Билјана Додевска

Државен советник за евро интеграции и меѓународна соработка

3093-49

Шовкет Хазари

Исмаил Љума

 

 

Фатмире Хоџа

Државен советник за туризам и угостителство, инвестиции и промоција

Државен советник за енергетика

 

Државен советник за управување со човечки ресурси и правни работи

 

3093-537 

3093-430

3093-462

Реџеп Адеми

Одделение за стратешко планирање

3093-444 

Валентина Старделова

Сектор за енергетика

3093-430 

Јетон Кучи

Секторот за минерални суровини

3093-515 

Беким Хаџиу

Сектор за туризам и угостителство

3093-540 

Билјана Мицковска

Сектор за правни работи

3093-489 

 

Сектор за управување со човечки ресурси

 

Славица Синџироска

Сектор за финансиски прашања 

3093-233

Љукман Шакири

Сектор за европска интеграција

3093-467

Нериман Џеладини

Сектор за внатрешен пазар

3093-512 

Илир Шабани

Сектор за меѓународно- трговска соработка

3093-470 

Блерим Златку

Сектор за индустриска политика

3093-488 

Марина Арсовска

Сектор за претприемништво и конкурентност на малите и средни претпријатија

3093-541 

Атдхе Демири

Сектор за информатика и комуникациска технологија

3093-418 

Архива

 

3093-523