Министерство за економија

Министер за eкономија

Крешник Бектеши

министер за економија

РАБОТНО ИСКУСТВО 

1 септември 2020 Министер за економија на Република Северна Македонија 

1 јули 2017 – до30 август 2020 : Министер за економија на Република Северна Македонија 

јули 2016 – 31 декември 2016 Раководител на Меѓународната канцеларија на Агенцијата за странски директни инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија во Берн (Швајцарија) ▪ Организирање на трговски настани, B2B и B2G настани, бизнис форуми ▪ Привлекување на странски директни инвестиции од Швајцарија ▪ Промовирање на бизнисот на Република Македонија во Швајцарија ▪ Соработка со Стопанската комора на Швајцарија.

1 јули 2011–30 јуни 2016 Раководител на Меѓународната канцеларија на Агенцијата за странски директни инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија во Брисел (Белгија) www.investinmacedonia.com ▪ Промовирање на бизнис климата на Македонија во Белгија ▪ Привлекување на странски директни инвестиции од Белгија ▪ Помагање на компаниите од  Белгија и Македонија во остварување на заедничка деловна соработка ▪ Истражување на пазарот на Белгија ▪ Организирање на B2B и B2G состаноци, бизнис форуми, семинари ▪  Претставување на Македонија на семинари и конференции во однос на трговијата и инвестициите ▪ Известување преку систем за менаџирање на односи со клиенти. 

ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКИ 

 Октомври 2009 – јануари 2012 Магистер по менаџмент и стратегија (логистика и управување со снабдувачки синџири) на Универзитетот Шефилд, ▪ Дипломира со заслуги ▪ Формулирање на стратегија ▪  Управување со стратешки процеси  ▪ Стратешки менаџмент со луѓе ▪ Сметководство и финансии за менаџери ▪ Менаџмент за дистрибуција и транспорт ▪ Логистика и менаџмент на снабдувачки синџири ▪ Дисертација - логистички перформанси како показател за привлекување на странски директни инвестиции во Македонија: DELPHI СТУДИЈА. 

Септември 2004– мај 2008 Универзитетска диплома за применети уметности и наука (менаџмент и бизнис администрација) Рочестер институт за технологија ▪ Менаџмент процес ▪ Маркетинг ▪ Развој на нов потфат ▪ Франшиза ▪ Статистика ▪ Макроекономија ▪ Јавна политика ▪ Менаџерско сметководство ▪ Комуникација во бизнис ▪ Организација и управување ▪ Планирање ▪ Глобални сили и тенденции ▪ Учество во тимовите на проектите во рамките на универзитетот, кои биле користени како консултантски проекти за многу институции и организации ▪ Присуствува на форуми и дебати на различни понудени теми. 

Септември 2004– мај 2006 Поврзани студии по применети уметности и наука (претприемништво и развој на бизнисот) Рочестер институт за технологија. 

4 ноември 2013–8 ноември 2013 Промоција на извозот во ЕУ за комерцијални аташеа и економски дипломати, Министерство за надворешни работи на Холандија, Хаг (Холандија) ▪ Техники во промоција на извозот ▪ Истражување на пазарот ▪ Презентација на специјализиран пазар. 

Привлекување на странски инвестиции Конвеј настани, Скопје (Република Македонија) ▪ Техники за привлекување на странски директни инвестиции. 

23 мај 2008: Сертификат од Колеџот за менаџмент со развој за применети науки и технологијa.

ЛИЧНИ ВЕШТИНИ 

Jазици: албански ,македонски, англиски  

Вештини поврзани со работата: Искуство во работа со јавниот и приватниот сектор ▪ Искуство во олеснување ▪ Организирање на настани поврзани со извоз ▪ Споделување на искуства со компаниите во потрага по нови пазари ▪ Способност да се учи како компаниите да направат пробив на нови пазари ▪ Искуство во работа со новите економии ▪ Познавања за потребите на компаниите од регионот ▪ Разбирање на барањата на ЕУ за увоз од земјите кои не се членки на ЕУ.

Одлука за избор на Владата >>>

Нето плата 67.977,00 денари

Анкетен лист >>>

Министер

Крешник Бектеши


Заменик министер

Зоран Маневски


Државен секретар

Размена Чекиќ-Дуровиќ