Министерство за економија

Këshilltarët shtetëror

- Këshilltare shtetërore për menaxhimin e resurseve njerëzore

Fatmire Hoxha

mail: Fatmire.hoxha@economy.gov.mk

tel: 02/3093-462

- Këshilltare shtetërore për politikë ekonomike dhe çështje financiare

Vjollca Ejupi

mail: Vjollca.ejupi@economy.gov.mk

tel: 02/3093-451

- Këshilltar shtetëror për eurointegrime 

Ardijana Abazi  Ramadani

e-mail: Ardiana@economy.gov.mk 

тел: 02/3093-453 

- Këshilltare shtetërore për bashkëpunim ndërkombëtar

Biljana D. Stojanovska

mail:Biljana.D.Stojanovska@economy.gov.mk

tel: 02/3093-496

- Këshilltar shtetëror për tregun e brendshëm

Urim Ibraimi

mail:Urim.ibraimi@economy.gov.mk

tel: 02/3093-537

- Këshilltar shtetëror për energjetikë

Ismail Luma

mail: Ismail.luma@economy.gov.mk

tel: 02/3093-430

- Këshilltar shtetëror për lëndë të para minerale

Florent  Çiçe

e-mail: florent.c@economy.gov.mk

тел: 02/3093-481

- Këshilltar shtetëror për politikë industriale dhe investuese dhe përgjegjësi shoqërore

Blerim Zllatku

mail: blerim.zllatku@economy.gov.mk

tel: 02/3093-488

- Këshilltar shtetëror për sipërmarrësi dhe aftësi konkurruese të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme

Jumni Ademi   

e-mail: Jumni.Ademi@economy.gov.mk  

тел: 02/3093-431