Министерство за економија

Zevendes ministri

Zoran Manevski

Të dhënat personale

-           I lindur në vitin 1957  në Kumanovë

-          I martuar, baba i dy fëmijeve të rritur

-          Jeton në Kumanovë

Arsimi:

-          Ekonomist  i diplomuar

Përvoja e punës:

-          Udhëheqës i Sektorit Financiaro-Komercail në NP Ujësjellësi - Kumanovë

- Sekretar Shtetëror në Ministrinë e Ekonomisë

- Ndihmës - Drejtor në NP Pastërti dhe Gjelbërim - Kumanovë

- Këshilltar Shtetëror në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve

- Sekretar Shtetëror në Ministrinë e Transportit dhe Lidhjeve

 

Aktivitetet:

- Në dy mandate katërvjeçare Këshilltar në Këshillin e Komunës së Kumanovës

- Anëtar i Komisionit për Urbanizëm dhe Ndërtimtari pranë Këshillit të Komunës së Kumanovës

- Anëtar i Komisionit për Buxhet dhe Financim pranë Këshillit të Komunës së Kumanovës