Министерство за економија

Denoncim i mbrojtur i brendshëm

Kontakti i personit të autorizuar për denoncimin e mbrojtur të brendshëm

Bojana Josifovska

e-mail: bojana.josifovska@economy.gov.mk

tel. 02 3093 452

Liljana Naskova

e-mail: liljana.naskova@economy.gov.mk

tel. 02  3093 491

No items found